Pravidla

Privátní minecraft survival server

|Pravidla:

Pravidla na discord serveru:

 1. Zákaz spamu!
 2. Ke všem se chověj slušně a s úctou!
 3. Zákaz jakémkoliv zůsobem propagovat jakoukoliv reklamu bez povolení!
 4. Zákaz rozhlašovat různé urážlivé a nepodložené informace ohledně serveru!
 5. Neposílej do chatů nic, co s minecraftem nebo s naším serveru nemá co společného!
 6. Přísný zákaz nadávek, obtěžování, diskriminace, rasismu, sexismu a jiným pomluvám!

Pravidla na minecraft serveru:

 1. Zákaz jakéhokoliv typu griefu!
 2. Zákaz okrádání ostatních hráčů!
 3. Zákaz manipulace s cizím majetkem bez patřičného povolení!
 4. Přísný zákaz jakýmkoliv způsobem zpomalovat/poškozovat běh serveru!
 5. Svůj dům nebo jakoukoliv stavbu si stavte minimálně 200blocků od spawnu!
 6. Přísný zákaz používat jakýkoliv hack client nebo cokoliv, co se jako hack bere! (ostatní je povoleno)

VŠE SE TRESTÁ NAPOMENUTÍM NEBO BANEM!

|Práva a povinnosti:

Práva:

 1. Hráč má právo/možnost tento server podpořit!
 2. Hráč má právo zažádat o náhradu v případě poškození!
 3. Hráč má právo si zažádat o unban! (pouze pokud nedostal perma-ban)
 4. Hráč má právo v případě nejasností kontaktovat majitele nebo A-team!
 5. Hráč má právo požádat majitele @Davkingeu o znovu přidání na whitelist!
 6. Hráč má právo se při obvinění na porušení pravidel nebo nesprávného chování hájit!

Povinnosti:

 1. Hráč má povinnost nahlásit jakýkoliv „bug“ nebo porušení pravidel!
 2. Hráč má povinnost dodržovat pravidla na serveru a i zde na discordu!
 3. Hráč má povinnost si stavět své stavby minimálně 200blocků od spawnu!
 4. Hráč má povinnost nést následky za své chování, porušení pravidel apod.!
 5. Hráč má povinnost poslechnout majitele nebo A-team pokud ho k něčemu vyzve!
 6. Hráč má povinnost dbát na jakýkoliv svět! (nepokládat random blocky, má ničit celé stromy, apod.)