Default

Crossplatform survival server

Tyto příkazy platí jak pro default hráče tak i pro VIP Ranky!

Příkazy:

/ah -> Aukční dům
/lobby -> Teleport na lobby
/hub -> Teleport na lobby
/spawn -> Teleport na lobby
/reward -> Vybereš si dostupnou odměnu
/rewards -> Zobrazíš všechny tvé odměny
/shop -> Server obchod se surovinami
/afk -> Prostě afk 🙂
/back -> Teleport na předchozí pozici
/money -> Zjistíš svůj zůstatek peněz
/baltop -> Zobrazí nejbohatší hráče na serveru
/sethome název_domova -> Vytvoření domova s daným názvem
/delhome název_domova ->Vymazání domova s daným názvem
/home název_domova -> Teleport na daný domov
/kit starter -> Startovní kit
/kit res -> Kit na vytvoření residence
/msg hráč -> Soukromá zpráva hráči
/r -> Rychlá odpověď na msg
/pay hráč -> Platba danému hráči
/ping -> Pong!
/tpa hráč -> Žádost o teleport danému hráči
/tpaccept -> Přijmutí žádosti o teleport
/tpacancel -> Odmítnutí žádosti o teleport
/prace -> Výběr prací
/pwarp create název_warpu -> Vytvoření vlastního warpu
/pwarp remove název_warpu -> Odstranění vlastního warpu
/pwarp settings název_warpu -> Nastavení vlastního warpu
/res auto název_residence -> Automatické vytvoření residence (o 1/2 menší než je maximální velikost)
/res create název_residence -> Vytvoření vlastní residence
/res remove název_residence
-> Odstranění vlastní residence
/sf guide -> Slimefun kniha
/web -> Rychlí přístup na náš web
/map -> Rychlí přístup k dynmapě
/dsc -> Pozvánka na discord
/vozidla -> Seznam všech vozidel k zakoupení
/prikazy -> Rychlí přístup na seznam všech příkazů
/vote -> Hlasování pro server

Dopravní prostředky:

/motorky -> Otevře obchod s motorkami
/auta -> Otevře obchod s auty
/vlaky -> Otevře obchod s vlaky
/rafty -> Otevře obchod s rafty
/letadla -> Otevře obchod s letadly
/padaky -> Otevře obchod s padáky
/helikoptery -> Otevře obchod s helikoptérami
/ponorky -> Otevře obchod s ponorkami
/kostata -> Otevře obchod s létajícími košťaty
/vznasedla -> Otevře obchod se vznášedly
/vrtaky -> Otevře obchod s vrtáky
/zavodnimotorky -> Otevře obchod se závodními motorkami
/zavodniauta -> Otevře obchod se závodními auty
/traktory -> Otevře obchod se traktory