Default příkazy

Privátní minecraft survival server

/afk -> prostě afk 🙂
/back -> vrátíš se na předchozí pozici
/reward -> vybereš si dostupnou odměnu
/rewards -> zobrazíš všechny tvé odměny
/sethome název_domu -> nastavíš si domov na dané pozici
/delhome název_domu -> vymažeš si daný domov
/home název_domu -> teleportuješ se na daný domov
/tpa hráč -> pošleš danému hráči žádost o teleportaci na něho
/tpaccept -> přijmeš žádost o teleportaci
/tpa deny -> odmítneš žádost o teleportaci
/inform -> zobrazí se ti informace o serveru v chatu
/rules -> zobrazí se ti pravidla v chatu
/web -> rychlí přístup na náš web
/map -> rychlí přístup k dynmapě
/kit starter -> givneš si začátečnický kit
/msg hráč -> pošleš danému hráči soukromou zprávu
/r, /r hráč -> rychlá odpověď na /msg
/sit -> sedneš si
/lay -> lehneš si
/vote -> můžeš pro náš server hlasovat a získat tak odměnu
/sf guide -> givneš si Slimefun knihu
/jobs browse -> výběr prací
/lobby -> dostaneš se na lobby
/spawn -> to samé jako /lobby
/quest list -> list všech dostupných questů
/pay hráč částka -> pošleš danému hráči daný počet peněz
/money -> zjistíš svůj přesný zůstatek
/pwarp -> založení warpu, list warpů
/ia -> otevře receptář s custom itemy
/emoji -> možnost používat emoji
/shop -> otevřeš obchod s věcmi

Vehicle plugin příkazy:

/trainShop
/raftShop
/planeShop
/parachuteShop
/helicopterShop
/submarineShop
/broomShop
/hoverBikeShop
/drillShop
/racingCarShop
/sportBikeShop
/tractorShop